หน้าแรก > บล็อก
นายวัชระ เพ็งปอพาน   ผมลงทะเบียนเข้าฝึกอบโค้ชต้นแบบฟุตบอล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 16-20 อยากจะทราบว่าการตรวจสอบสถานนะจะมีบอกก่อนวัน เปิดอบรมไม้ครับ จะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมไม้ครับ
: 10 พฤศจิกายน 2558 00:33 น.