หน้าแรก > บล็อก
นายฉัตรทอง ปัญญาดง   สอบถามนะครับ ถ้าเราสมัครอบรมโค๊ชต่างๆในเวป แล้วเราต้องไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดในจังหวัดนั้นๆอีกไมครับ แล้วเราจะรู้ได้ทางไหนว่าเราได้รับคัดเรียกในการอบรมต่างๆ ช่วยตอบด้วยนะครับ
: 21 สิงหาคม 2558 19:32 น.
 
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล สมัครในเว็ปนี้เลยนะคะ แล้วทางเจ้าหน้าที่จัดจะแจ้งในเว็ปนี้นะคะ

: 28 สิงหาคม 2558 11:04 น.