หน้าแรก > บล็อก
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล   เรียนสมาชิกทุกท่าน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร ขอให้ช่วยกรอกข้อมูลที่ท่านได้ไปปฏิบัติงาน หรือนำไปใช้ในการฝึกสอนกีฬา ตัดสินกีฬา ผู้นำกิจกรรมนันทนาการ หรือการบริหารจัดการกีฬา ให้ทางกรมพลศึกษาด้วยนะคะ (เพิ่มในช่องประวัติการปฏิบัติงาน) ขอบคุณล่วงหน้าคะ
: 13 กรกฏาคม 2558 14:28 น.
 
นายสุทธิพงษ์ มาตจรุง ครับผม

: 16 กรกฏาคม 2558 22:36 น.
 
นายสุทธิพงษ์ มาตจรุง ครับผม

: 16 กรกฏาคม 2558 22:36 น.