หน้าแรก > บล็อก
นางสาวอรรมณ อินทสมบัติ   ดิฉันได้สมัครเข้ารับการอบรมโค้ชวุ๊ดบอล ในระหว่างวันที่ 28 มี.ค.- 3 เม.ย.58 ที่จังหวัดปทุมธานี ทำไมยังไม่ประกาศรายชื่อค่ะ เห็นมีแต่รายชื่อบุคคลอื่น ๆ ไม่กี่คน หรือว่าจะต้องทำการสมัครใหม่ค่ะ กรุณาตอบด่วนค่ะ
: 14 มีนาคม 2558 18:53 น.
 
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล นางสาวสโรชา สุทธิจิต การอบรมวู้ดบอล ซี ไลเซนต์ ระหว่างวันที่ 28 มี.ค - 3 เม.ย. 2558 เลื่อนออกไปก่อนนะค่ะ จะจัดการอบรมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ : 27 มีนาคม 2558 16:43 น.

: 3 เมษายน 2558 10:58 น.
 
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล นางสาวสโรชา สุทธิจิต การอบรมวู้ดบอล ซี ไลเซนต์ ระหว่างวันที่ 28 มี.ค - 3 เม.ย. 2558 เลื่อนออกไปก่อนนะค่ะ จะจัดการอบรมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ : 27 มีนาคม 2558 16:43 น.

: 3 เมษายน 2558 10:58 น.
 
นายสุชิน สร้อยจำปี 1

: 1 เมษายน 2558 18:19 น.