หน้าแรก > บล็อก
นางสาวธรณัส อินทสมบัติ   น.ส.อรรมณ อินทสมบัติ ได้สมัครเข้ารับการอบรมโคัชวุ๊ดบอลต้นแบบรุ่นที่ 2 ที่ศูนย์กีฬาฯ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานีด้วย ทำไมยังไม่ปรากฎรายชื่อค่ะ
: 14 มีนาคม 2558 18:44 น.
 
นางสาวธรณัส อินทสมบัติ ทำไมโครงการนี้ จึงไม่มีช่องทางเข้าไปสมัครแล้วค่ะ

: 14 มีนาคม 2558 18:45 น.