หน้าแรก > บล็อก
นายอรรถสิทธิ์ ศรีเรือง   ยืนยันการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล 1/58 ณ.จังหวัดมหาสารคาม ครับ
: 13 พฤศจิกายน 2557 12:55 น.
 
นายวิทยา สง่างาม สมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา โค้ชต้นแบบ ฟุตบอล 1 ธันวาคม 2557 - 5 ธันวาม 2557 แล้ว ไม่ทราบว่าอนุมัติหรือยังครับ

: 28 พฤศจิกายน 2557 10:41 น.
 
นายพงศกร จะโรจน์รัมย์ สมัครเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ว่ายน้ำ ณ จังหวัดมหาสารคาม แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบผลการสมัคร

: 26 พฤศจิกายน 2557 11:51 น.
 
นายพงศกร จะโรจน์รัมย์ สมัครเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ว่ายน้ำ ณ จังหวัดมหาสารคาม แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบผลการสมัคร

: 26 พฤศจิกายน 2557 11:43 น.
 
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล นายอรรถสิทธิ์ ศรีเรือง อนุมัติเรียบร้อยคะ

: 18 พฤศจิกายน 2557 09:44 น.
 
นายวรพจน์ สินศิริ สมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา โค้ชต้นแบบ ฟุตบอล 1 ธันวาคม 2557 - 5 ธันวาม 2557

: 17 พฤศจิกายน 2557 13:55 น.