หน้าแรก > บล็อก
ดร.นิกร ยาสมร   ขอความกรุณาส่งใบสมัครอบรมโค้ชต้นแบบในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2557 มาที่เมล์ kyasamorn@hotmail.comได้ไม๊คะ เนื่องจากมีนักศึกษาหลายคนสมัครผ่านระบบไม่ได้ หากได้ใบสมัครจะขอส่งใบสมัครทางอีเมล์ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
: 30 ตุลาคม 2557 21:14 น.