หน้าแรก > บล็อก
นายธรา ปรากฏชื่อ   รบกวนขอหนังสือขออนุญาตหน่วยงานด้วยครับ ผมสมัครอบรม c-lisesnse ฟุตบอลที่เชียงใหม่ ยังไงรบกวนส่งมาที่ kakamchampion@gmail.com นะครับหรือต้องแนบรายละเอียดอะไรบ้างครับ ตอบด้วยนะครับ
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.
 
นายธรา ปรากฏชื่อ รบกวนด้วยนะครับ

: 24 ตุลาคม 2557 22:19 น.
 
นายธรา ปรากฏชื่อ ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านกะกำ 132 หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขุันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะกำ หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence รุ่นที่1 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 - 24 ธันวาคม 2557 สถานที่อบรม : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

: 24 ตุลาคม 2557 22:19 น.